Sectortafel Gebouwde omgeving

De sectortafel Gebouwde omgeving bestaat uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de gebouwde omgeving te behalen. De sectortafel Gebouwde omgeving staat onder leiding van Diederik Samsom. Hij was vroeger partijleider van de Partij van de Arbeid en politicus, nu is hij onder andere zelfstandig adviseur op het gebied van energie.

Deelnemers

De deelnemende partijen zijn

 • Aedes,
 • Bouwagenda,
 • Bouwend Nederland,
 • Eneco mede namens de energiebedrijven,
 • FNV,
 • Geothermie sector,
 • Interprovinciaal Overleg,
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed,
 • Milieudefensie, namens Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur & Milieufederaties,
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie mede namens TKI Urban Energy,
 • Netbeheer Nederland,
 • PO-raad en VO-raad mede namens VSNU,
 • Stadsverwarming Purmerend mede namens Eneco,
 • Nuon,
 • Ennatuurlijk en HVC,
 • Stroomversnelling,
 • Triodos,
 • UNETO-VNI en Platform Duurzame Huisvesting,
 • Unie van Waterschappen,
 • Verduurzaming zorgvastgoed en sport,
 • Vereniging Eigen Huis,
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 • Woonbond.

Voorzitter Diederik Samsom

Diederik Samsom is voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving. Hij is zelfstandig adviseur op het gebied van energie. Hij werkt voor afval- en energiebedrijf HVC aan de doorontwikkeling van de duurzame energiestrategie van het bedrijf, voor PrimeVentures aan de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie en voor de Drechtsteden als voorzitter van de programmaraad Energiestrategie. Daarnaast is hij commissaris bij Energie Beheer Nederland (EBN) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Diederik Samsom zit de sectortafel Gebouwde omgeving voor

Diederik Samsom zit de vergadering van de sectortafel Gebouwde omgeving voor.