Waarom laten we die windturbines op land niet achterwege en doen we alleen windturbines op zee?

Zoals de laatste offertes van energiebedrijven laten zien, worden de windparken op zee tegenwoordig zonder subsidie van de overheid gebouwd. Er gaan stemmen op om daarom alleen nog op zee windenergie op te wekken, en geen nieuwe windturbines op land meer te bouwen. Die stuiten namelijk vaak op verzet van omwonenden die last hebben van geluid en horizonvervuiling.

Nieuwbouw van windturbines is momenteel onderdeel van een akkoord tussen Rijksoverheid en provincies. Provincies hebben zich daarbij vastgelegd om elk een aandeel te verzorgen in een totaal van 6000 MW aan windenergievermogen.

Dat akkoord over windenergie op land is nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie—14% in 2020 en 16% in 2023—te halen. Ook na 2023 kan de energietransitie niet zonder wind op land. Daarnaast is windenergie op land nog altijd een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken (zie ook de recentste kostenschatting van PBL).