Hoe komt kernenergie aan de orde in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord?

Kernenergie is niet uitgesloten van het Klimaatakkoord. (Dit kunt u ook teruglezen in bijlage 2 van de 'Kamerbrief over antwoorden op vragen aan de voorzitter van het Klimaatberaad'.) Aan de onderhandelingstafel over elektriciteitsproductie kan elk onderwerp, dus ook kernenergie, worden besproken. Het is aan de deelnemers aan de sectortafels om kernenergie als onderwerp in te brengen. Als mogelijkheid om de 2030-doelen te halen is nieuwbouw van kernenergie momenteel geen onderwerp aan de sectortafel Elektriciteit. Voor de periode tot 2050 kan kernenergie alsnog een rol gaan spelen, in eerste instantie bijvoorbeeld via de Kennis- en innovatieagenda. Of kernenergie daarin een plaats krijgt — bijvoorbeeld als mogelijkheid om op termijn een tekort aan stroom op te vangen als er te weinig zon en wind is — is een van de onderwerpen in gesprekken tussen deelnemers aan de sectortafel Elektriciteit en externe partijen.