282 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Gaat de uitvoering van het Klimaatakkoord ten koste van de natuur in Nederland?

Nee, het is een verplichting om de natuur en de biodiversiteit in Nederland in stand te houden én te verbeteren. De maatregelen ...

Vraag en antwoord

Hoe worden boeren en tuinders geholpen met de extra kosten die zij moeten maken?

Boeren, tuinders en terreinbeheerders kunnen voor sommige kosten die ze moeten maken, subsidie krijgen. Daarnaast past de ...

Vraag en antwoord

Wat zegt het Klimaatakkoord over de toekomst van landbouw en landgebruik?

Het klimaatbeleid staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. De ...

Vraag en antwoord

Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om de veestapel in te krimpen?

Het doel van het klimaatakkoord is te zorgen dat de landbouw minder CO2 uitstoot. Daarvoor heeft het kabinet verschillende ...

Vraag en antwoord

Mijn woning is aangesloten op een warmtenet. De prijs die ik voor warmte betaal, is gebaseerd op de prijs van gas. Gaat de prijs die ik voor warmte betaal omhoog, nu is besloten om de belasting op gas te verhogen?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks maximum tarieven vast voor de levering van warmte aan kleinverbruikers, ...

Vraag en antwoord

infographic Landbouw en landgebruik

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere versies van de infographic Landbouw en landgebruik, geschikt voor digitaal ...

Publicatie | 22-07-2019

Antwoorden op vragen aan de financiële sector over klimaatdoelen

Publicatie | 10-07-2019

Commitment van de financiële sector

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) neemt het initiatief om een bijdrage te ...

Publicatie | 10-07-2019

Verslagen Elektriciteit - deel IV

Publicatie | 02-07-2019

Verslagen Elektriciteit - deel VI

Publicatie | 02-07-2019