Wie gaat de transitie betalen?

De kosten moeten we als samenleving, bedrijven en burgers, betalen. Hoe de kosten verdeeld moeten worden is uiteindelijk aan de politiek. Het kabinet kijkt elk jaar wat diverse maatregelen betekenen voor de koopkracht. Dan gaat het over alle beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en ook de effecten van hetKlimaatakkoord. Op basis daarvan bepaalt de politiek hoe het omgaat met de verdeling van de lasten voor burgers. Lees meer over de inkomenseffecten.

Hoort bij