Wat kost de transitie?

De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen kosten geld. Om de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, moeten we erop letten dat de gemaakte afspraken niet te duur zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schat dat de meerkosten tot 2030 oplopen naar € 3 tot 4 miljard per jaar.

Hoort bij