Mijn woning is aangesloten op een warmtenet. De prijs die ik voor warmte betaal, is – volgens de Warmtewet - gebaseerd op de prijs van gas. Nu is het voornemen om de belasting op gas te verhogen. Betekent dat dat de prijs die ik voor warmte betaal ook omhoog gaat?

De bedrijven en organisaties aan de sectortafel Gebouwde omgeving hebben met elkaar gesproken over dit onderwerp. Warmteleveranciers mogen verbruikers van warmte niet méér in rekening brengen dan de maximumtarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaststelt. Minder mag wel. De ACM beschermt consumenten tegen een te grote stijging van de prijs voor warmte als gevolg van de stijging van de energiebelasting op gas. (Dit is het niet-meer-dan-anders-principe/NMDA-principe). De ACM wacht nog op de aanpassing van de regels waarmee de prijs van warmte wordt bepaald. Tot die tijd toetst de ACM volgens de Warmtewet of warmtebedrijven geen onredelijk hoge rendementen maken.

In het najaar van 2018 praat de sectortafel Gebouwde omgeving verder over dit onderwerp, zodra de voorstellen zijn doorgerekend door de planbureaus en er een reactie is van het kabinet en van de Tweede Kamer.