Wordt mijn energierekening hoger als de belasting op gas omhoog gaat?

Een van de voorstellen van de partijen aan de sectortafel Gebouwde omgeving is om de belasting op gas te verhogen en de belasting op elektriciteit te verlagen. Veel woningen worden nu nog met gas verwarmd (en veel mensen koken op gas). Dit kan betekenen dat de totale energierekening stijgt. Daarom stelt de sectortafel ook voor om de energiebelasting te verlagen met 81 euro. De gedachte achter het voorstel is dat de energierekening, ook mensen met een laag inkomen, ongeveer gelijk blijft.

Bovendien werken de partijen betrokken bij het akkoord aan afspraken over hoe mensen zelf ook actie kunnen ondernemen om hun woning te verduurzamen (en dus minder gas te gebruiken).