Weblog

"Nederlandse mkb wil klimaatneutraal ondernemen"

Het Klimaatakkoord gaat een inspanning van iedere Nederlander vergen. Gelukkig voelen velen de gedeelde verantwoordelijkheid. Ook het Nederlandse mkb wil bijdragen, maar kan nog wat hulp gebruiken. Zegt Rob van der Rijt, oprichter van het online platform Klimaatplein.com, in zijn blog.

Het mkb gaat de komende jaren te maken krijgen met een aantal maatregelen vanuit zowel het lopende Energieakkoord, het huidige Regeerakkoord als het nieuwe Klimaatakkoord. Die maatregelen gaan veel van bedrijven vragen, maar gaan ze ook verder helpen bij het streven naar klimaatneutraliteit. Die wens voor verduurzaming leeft al onder bedrijven. Zo wordt het Klimaatplein, het online platform voor CO2-emissiereductie voor ondernemers, maandelijks zo’n 20.000 keer geraadpleegd. 

Bedrijventerrein in Tilburg.

Informatieplicht

Wat ondernemers én instellingen vanaf 1 januari 2019 gaat helpen is de informatieplicht energiebesparing. Dat is een plicht, maar tegelijk krijgen bedrijven daarbij straks de branche-gerelateerde bespaarideeën aangereikt die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Ze zijn volgens de wet al verplicht om deze maatregelen te nemen, maar nu zet de overheid ze nog eens duidelijk voor de ondernemer op een rij. Die plicht plus de bijbehorende informatie stellen het mkb in staat het laaghangend fruit te plukken, en financieel te profiteren van die energiebesparing. Makkelijker is het niet te maken. 

CO2-prijs

Daarnaast zal er in meer sectoren een prijs worden gezet op het veroorzaken van CO2-uitstoot, en gaat die prijs omhoog. Ook dat gaat het mkb helpen om duurzamer keuzes te maken. In het huidige regeerakkoord staat dat er in 2020 begonnen wordt met het nationaal beprijzen van CO2. Een prijs van €60,- per ton is nodig in 2020 om de klimaatdoelen van Parijs te halen, maar welke prijs de regering wil gaan gebruiken is nog niet duidelijk.

Onze testcase met CO2-beprijzing bij mkb-bedrijven laat erg positieve resultaten zien. Dankzij inzicht in toekomstige CO2-kosten en informatieverstrekking over hoe die kosten zijn te verlagen hebben de deelnemers veel en diverse maatregelen genomen om te komen tot minder fossiel energieverbruik.  Sommige maatregelen worden al binnen één jaar terugverdiend, sommige doen er zeven jaar over. Na die terugverdientijd levert de besparing pure winst.

Oplossingen voor minder aardgas

Minister Wiebes heeft aangegeven dat de grootste 200 verbruikers van aardgas in Nederland binnen vier jaar van het Gronings gas af moeten. Er bestaan volgens de minister voor de bedrijven twee opties: of verduurzaming van de energievoorziening of het overstappen op een ander soort gas dan het Groningengas.

De belasting op gasverbruik gaat daarnaast ook omhoog en de belasting op stroomverbruik omlaag. Dit om zo aardgas minder aantrekkelijk te maken als brandstof en de elektrificatie van verwarming en productieprocessen te stimuleren. Het Klimaatplein organiseerde een bijeenkomst om een bedrijventerrein in Rotterdam van het aardgas af te halen. Met veel enthousiasme en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid werkten de mkb-ondernemers aan aardgasloze oplossingen. Lees er meer over in ons dossier aardgasloos ondernemen.

Circulair inkopen

En dan nog een mooie nieuwe kans voor het mkb: De overheid gaat duurzamer inkopen. Van alle spullen die overheden kopen, moet al in 2022 minstens 10 procent ‘circulair’ zijn. Daar is 1 megaton CO2 mee te besparen. Een kort rekensommetje: dat betekent dat het rijk, gemeenten en andere overheden ieder jaar voor 6 à 7 miljard spullen en bouwmaterialen gaan inkopen die grondstoffen besparen. Omdat ze recyclebaar zijn, of al (deels) hergebruikt, of zuiniger geproduceerd worden. Dit is een kans voor innovatieve mkb-bedrijven die producten ontwikkelen en maken die circulair zijn. Vaak blijken ondernemers al ‘circulair’ te ondernemen maar hebben ze dat zelf nog niet door. Goed dat Den Haag hier nu meer aandacht aan gaat besteden!

Een positief verhaal voor het Nederlandse mkb dus. Genoeg aanknopingspunten en stimuli om bij aan te haken. En dat leidt dan op korte termijn tot lagere kosten, meer innovatie, een positief imago en structureel concurrentievoordeel. En op langere termijn een Nederland waarin dit allemaal mogelijk blijft omdat we op tijd aan de slag zijn gegaan om zo verdere klimaatontwrichting te voorkomen.

Rob van der Rijt

Rob van der Rijt, oprichter van Klimaatplein.com.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.