Jaarverslag Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

In 2021 kwam de energietransitie in een versnelling. De EU
legde de lat hoger met de Fit for 55 plannen. De top in
Glasgow betekende een stapje voorwaarts. Daarmee was het ook een druk jaar voor het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In het jaarverslag een overzicht van de belangrijkste activiteiten. Je kunt er ook veel teruglezen, -kijken en -luisteren.